Tüketici Hakları

        TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 4077

   Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995

   Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995

   Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221

   BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

   AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, (...) kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Devamı için tıklayınız...

ALTINTAŞ SPOR / SPOR MALZEMELERİ © 2018